برای اطلاع از قیمت پیش فیلتر فلزی هوا با شماره تماس های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

تمام وقت خود را تصفیه کننده هوا خود را ترک کنید. اگر شما در مورد مصرف انرژی نگران هستید، سرعت فن را به پایین بچرخانید. (خوشبختانه اکثر تصفیه کننده های هوا انرژی کمتری در مورد مقدار مشابه با کامپیوتر شما ندارند.) ... شما نمی توانید یک تصفیه کننده هوا را برای چند ساعت اجرا کنید و انتظار داشته باشید که هوای شما تمیز باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید