جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه بازار فروش فیلتر کربن اکتیو در ابعاد مختلف میتوانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید ‌

.فیلترهای کربن بلوک در مقابل فیلترهای کربن دانه بندی شده

تفاوت بین فیلتر کربن بلوک و فیلتر GAC چیست؟ فیلترهای کربن بلوک و فیلترهای GAC از یک ماده ساخته شده اند، اما یکی از کربن سست آسیاب شده و دیگری کربن شل است که فشرده شده است.

 

بسیاری از سیستم های فیلتر آب از فیلترهای کربن بلوک و GAC در فرآیند تصفیه آب استفاده می کنند.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید