جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر هواساز صنعتی  از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

فن های حمام از نوع محوری برای نصب از طریق دیوار و سقف در صورت استفاده از کانال بسیار کوتاه مناسب هستند. اگر طول کانال شما بیشتر از 1.5 متر و حداکثر 12 متر است، از یک فن سانتریفیوژ حمام استفاده کنید، اگرچه از نظر فیزیکی بزرگتر هستند، این نوع موتور فن فشار بیشتری را ارائه می دهد. واحدهایی که دارای دمپرهای پشتی یکپارچه یا درون خطی هستند، جلوی برگشت هوا را به کانال می گیرند و از ایجاد تراکم در داخل سیستم جلوگیری می کنند.

با شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.