جهت کسب اطلاع از شرکت تولیدی فیلترهای صنعتی از جمله فیلتر پاکتی با راندمان های مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

فیلتر قهوه چند میکرون فیلتر می کند؟
20 میکرون
فیلتر قهوه چند میکرون است؟ بیشتر فیلترهای کاغذی 20 میکرون هستند، اگرچه استاندارد خاصی استفاده نشده است، بنابراین ممکن است کمی متفاوت باشد. فیلترهای فلزی و پارچه ای معمولاً سوراخ های بزرگ تری در خود دارند و اجازه می دهند ذرات بیشتری از آنها عبور کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه فروش و ارسال انواع فیلترهای کیسه ای با شماره تلفن های درج شده تماس بگیرید.