برای کسب اطلاعات بیشتر از تولیدی انواع فیلتر کربن گلخانه ای با مصارف بالا وجذب بالا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

چند بار باید فیلتر کربن خود را تعویض کنید؟

فیلتر کربن خود را هر شش ماه تا یک سال تعویض کنید. هرگز از فیلتر کربن برای بیش از یک سال استفاده نکنید. انتظار برای تعویض فیلتر می تواند آب شما را بدتر از قبل از تصفیه آن کند. اگر منافذ فیلتر کربن پر باشد، ذرات جمع‌آوری شده از کربن شروع به شکستن کرده و به منبع آب شما سرازیر می‌شوند.